Juni 10, 2024
Home » Kumpulan Kalimat Pembuka Ceramah Bahasa Bugis

Seluruh umat Islam wajib menyebarkan agama Allah, sekurang-kurangnya memberi nasihat dan memperingatkan orang lain agar tidak melakukan kesalahan, tanpa batasan waktu dan tempat, karena seruan kepada kebaikan harus disegerakan. Sebagai Utusan Tuhan, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, berkata: “Sampaikan bahkan satu ayat!” Kita mungkin diberi kesempatan untuk berbicara di mimbar atau acara penting lainnya. Sehingga Admin berinisiatif untuk membagikan kalimat pembuka pidato bugis tersebut sebagai referensi.

Diskusi Bugis

Berikut beberapa kalimat pembuka ceramah khusus bahasa Bugis untuk pembaca:

  • Alhamdulillah, tpaja topada sukuru maraja mpoji lao rizeh ajarajagnana pong Allah ta’ala nasabri natupada engka mopa hadre ri lalna Jehovah unrung mabbarkeke. Lain degaga ekkatta ta sangadinna melu pasilnenrangi pakkasivyang ninya simata fidjki parngngrang simata ta lao ri puang Allah Ta’ala su wedding simata tatamba tepe nanya tau lao ri puang Allah Ta’ala. Makkotopari tenri yallupai massawa nenniya mappasalama sukku lao ri ale malebbina Nabitta Muhammad SAW, nabi yang kita kenang sepanjang zaman yang banyak berjasa bagi umat manusia, khususnya umat Islam sendiri. Pelanggan, engkai timpakeng’i rupa tauwe nenniya najellokengi laleng asalamakeng, ta narekko mu muak dengan maccueri salompena nabitta, insyaallah kami akan menikah salama ri duae wanua ianaritu wanua lino nenniya ahera.
  • Alhamdulillah, Jupiter pamasna pong Allah ta’ala, apenginringenna nangkakisi nawrang jasau malampe, kesempatan, labbi-labbi pi tepe matujengkeng nangkaki in saliwi jama-jama linuta taehyung tinruta, loli patanengkai ngengengenagare engkangetta pigaui sininna pakkasiwiang’e napalleppi-leppiwi Pwang Allah Ta’ala Apalana Nangkani Nasabari Napatamaki Risoruga Pammasena Pong Allah Ta’ala.
  • Pada laoni mai natupada sokoro mpuji lao rize arajana pong Allah ta’ala iya pamulang tenri pamulangi iya ta pakpurang nadgaga pakapurna. Klien Akuasangenna, Ritu Napindrengiki, Umur Makkutoparo Ajjappangna hingga Engka Riondong Masero Malebbie. Salawa nenniya mappasalama masse’ lao ri tau pojinna Puang Allah SWT. Iya pura re lantie mankaji soro ninia manchaji akakoerang lao re idi uma slange.
  • Alhamdulillah Tusukuru Maraja Mpoji tingkatkan arajengna pong Allah ta’ala tupada salama manang pura pasilnenrangi pakkasivyangta neniya ibadah lainnya, mamwara natarima madchengi Puang Allah ta’ala nariyala sebagai modala yarehga besan mangulu ryalna mati re esu raymondrinato.
  • Pelanggan apatiroang nenniya apanginring masimata pole rise arajangna Puang Allah Ta’ala natopada engka hadere maddepungeng, mattampa barakka manginring Pammase pole ri Pong Allah Ta’ala. Saba nasabari natopada engka maddepungeng rilalenna yae ondrong mabbarakkae. Shalawat dan salam atas Hazrat Muhammad. Nabi yatingangi umna pele pettakape lao ri tajang karila kilae.
  • Sukkuru’ki mapoji lao raise arajangna Puang Allahu Taala, Puang Sewwae. Puang iyya de’egaga konsi nappunnai nenniya puang iyya de’e gaga sewa ke Rito. Makkotoparo salawa’ nenniya mappasalama lao ri ale malebbina Nabitta Muhammad SAW. Nabi iyya, terima’i aquang’e nainappa mappaguruang lao riumma’na sarekoammeng’i na’amalakengi rilalenna atuo-tuongenna serta instruksi mancaji untuk asalamakenna rilino nenniya ri ahera Matti.

Demikianlah kalimat-kalimat pembuka ceramah bahasa bugis yang dapat kami berikan kepada para pembaca, semoga dapat digunakan sebagai pengantar untuk menyampaikan agama Allah SWT.

Pusat Informasi Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *