Juni 9, 2024
Home » Ceramah Ramadhan Bahasa Bugis – DengTutor

Pidato Ramadhan dalam bahasa Bugis Alhamdulillah.Alhamdulillah.Alhamdulillah.Alhamdulillah.Alhamdulillah yang telah memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga kita dapat terus menyambut bulan yang penuh berkah ini dengan kesehatan yang baik.

Lagi-lagi pengelola akan memberikan sambutan dalam bahasa Bugis yang saya harap bisa menjadi referensi untuk anda dalam persiapan safari ramadhan.

Pidato Ramadhan dalam bahasa Bugis

Tetogi Selenge Nasaba Lima Pasaleng

Oleh: Hj. Aref Siahriani, S.A

damai sejahtera besertamu


اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ, اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِياَءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلَنَا مُحَمَدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامِ اْلمُرْسَلِيْنَ, وَعَلىَ اَلِه الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ.

Sining Uma Slang Yingkai Hadre

Pada laoni mai natupada sukuru mapuji lao rize arajangna pong Allah ta’ala iya pamulang tenri pamulangi iya ta pakapureng nade gaga pakapurna. Pelanggan Akuasangenna Ritu Napinengiki Age Makkutoparo Ajjappang Na To Engka Rionrong Masero Malebbi’e

Salawa nenniya pappasalama’ masse lao ri tau pojinna Puang allah taala, iyya pura ri lanti’e mancaji suro nenniya akkacoereng lao ri idi umma’ selleng’e.

Sining umma’selleng engkae hadere

Rilalenna iyye Negarata Indonesia, sekitar 88% dari Anda beragama Islam. Jadi, sekitar 209 juta dari Anda yang mengaku Muslim mengaku sebagai Umat Nabi Muhammad SAW. termasuk toni idi maneng iyya engkae rilaleng ondrong masero malebbi’e. Naiya mancajie alebbirenna agama selleng’e iyyanaritu Din Kaminang Naporio Rasina Pong Allah Ta’ala Yanarito Agama Selenge Situru Adana Pong Allah Ta’ala Rilalang Akureng Malbina Surah Ali Imran ayat 19

“SesuSatu-satunya agama yang menyenangkan Tuhan adalah Islam. Tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang diberi Kitab, kecuali setelah ilmu sampai kepada mereka, karena dengki (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir kepada wahyu Allah, maka Allah sangat cepat perhitungannya.

Mumpoi sedi pakkotana lao reidi manang makdae engka miga slangta, slang tongng-tonng padatuha irampoh rilalang akurangge nenia hadse. Jakkammai idi mi akui aleta selleng, niya kiya de’ naselleng pangkaukengtta, de’ narijamai iyya mancajie rukunna sellennge.

Sining, tapi Selenge, adalah angke

Tettogi selleng’e customer 5 passeleng

  1. Engkata sbbingiwi makkeda de’gaga Puang sangadinna Puang Allah Ta’ala, nenniya ri sabbingiwi toi makkeda sitongeng tongengna Muhammad Suruna Pong Allah Ta’ala

Iyahe sihadae mankajiwi rokong mamulanna selengge iya ripaoe mast cedde wekka 9 siesso siwenni rilalenna sempajangnge.

Iyyahe mancaji rokongmammulanna selengnge nasaba narekko ripauni syahada’e artinya siap kuritu pegaui sininna muslim konsekuensinya. Termasuk karyawan iyya mancajie komitmen iyya candi napasure Puang Allah Ta’ala.

Iyya tona tu nade’ nariwajikeng massempajang, massempajang, mappuasa, massekke nenniya haji, tau de’e naselleng nasaba de’ metto nasavailable Jamai rokonna selleng’e.

Jaji rukun maduna selleng’eiyanaritu tetogi sempajang’e, yahhe sempajangnge seddi ibadah iyya diterima langsung Nabitta Muhammad SAW riwettunna isra’ miraj.

So mankajie albirenna iyanarito narampoh nebita rilalang hadsena: naye sempajangge paggonsina suroga ninia naiya sempajangge paggonsina sininenna desne.

Jaji narekku maeluki bipai siap igana paragana sinina apalata rilalang suroguna puang maha kuasa pasti tiwiki iyaru pagonsina iannarito sempajang.

Mankaji twi komitmen lao ri idi uma selengae, barakuamengi taisengei yargga tapahangi makkaheda sininna waramparangi nennia dale anona maneng puang Allah SWT, naekya nawrangmi dipercayakan kepada tuannya naikia. raisekkereng

Nasaba rilalenna warangparatta engkato saisa mancaji hakna talaingge, dan mereka yang dalam hartanya ada bagian tertentu, untuk orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak punya apa-apa (tidak mau meminta).

Pidato Bugis Terbaru Bahaya berbohong atau berdusta

Jaji narekku enkaki pesoi sekke na varramparata artinya enkaki pechingivi varramparatta pele ri hakna tau lainge

  • Prakiraan Peta Mapusa Ray Olong

Naye tu tiga puluh hari nelatiki bara kvammenggi lepe ki pule ribyasana bodhitta nanya rohita. Dengan berpuasa, seorang muslim mempersiapkan dirinya kapan pun dia mau, sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya.

Bettuanna namu pekkogi lupuna seddie selleng de’ to nainnau, dia tidak mungkin mencuri. Makkotoparu barakoamngengi vidditoi makwasai hawa napsuna pule rigaw napsang kang i puang Allah Ta’ala.

  • Mandir haji bagi yang mampu

Naye tosi haji amenjaiwi practice barakoamengi sininna tau slange nepahanggi neniya napgaw toi sifa asdi-sedinge mkkutoparo sifa pari daragae lao ri sininna tawe, iyanarito ryuttona wu. Deg’ gaga appasilaingenna tetapi bahasa, kebangsaan, kebangsaan nenniya posisi sosial berbeda.

Nasaba ri wettuero at maneng’i position riolona Puang Allahu Ta’ala at mellau addampeng nenniya pammase.

Sining but gaul engkai hadre

Jaji Yanaro 5 paslang narampoh nebita iya mankajie rokona salenge. Jaji Ibarai Dam Bola Yarga Building Yaro Rokona Selang Mankajivi Aliri Yargaga Patumpana Aslangana Dam lho.

Narekko degaga sala seddinna de naullei tettong madeceng asellengenna.

Riseddie wettu nabitta Muhammad SAW ripappilei ri tau Quraish’e ri makkedana, Ehh Muhammad aga mueloki. Warangparang standby egana, pangka matandrede, yaregga makkundrai makesingnge ri kampung’e, pilei kuro tigae mappoji’e tapi salai yaro agama mutiwi’e iyanar itu agama salmo mu.

Agana Nasang Nabita Mohammad hal. Demi Tuhan, tapi matanna esso’e nataro rijari abioku. Majeppu de’ usalai iyyahe utiwi’e de’usalai iyyahe Agama Selenge Gangkana menang atas agama Yah Man Yargga na Paroki.

Sining umma’ seleng engkae hadere

Iyanaru sala sedina sifana nebita ya wedding mankaji akakuerang lao ri idi maneng umna namu aga riverangi nebita deto naelo balui agamana.

Mammuare’i at engkaki mancaji umma’ tongeng-tongeng ri Nabitta Muhammad SAW. Naritettongeng rokonna selleng’e barakkuammeng’i enkaki mancaji selleng tongeng-tongeng nariruntu’ asennang-sennangeng’e ri lino nenniya asalamakeng ri akhera. kehendak Tuhan

Semoga beruntung dan bahagia

Assalamu’alaikum, Tuhan memberkatimu dan memberkatimu

Pusat Informasi Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *